ŻURAWIE

Żurawie warsztatowe z wysięgnikiem aluminiowym, „łamanym” oraz profilowym.

Żurawie z wysięgnikiem aluminiowym

326A5401A

Żurawie z "łamanym" wysięgnikiem

326A5470

Żurawie z wysięgnikiem profilowym

326A5589

Żuraw słupowy z wysięgnikiem aluminiowym na platformie transportowej